1Administrim dhe shërbime të zyrës77Logjistikë dhe menaxhim i magazinës
2Administrim biznesi 78Makinat elektrike
3Administrim i zyrës 79Mami
4Agrobiznes80Marketing dhe shitje
5Arkitekturë81Mbrojtja e bimëve
6Art figurativ82Mekanik i sistemeve hidraulike dhe pneumatike
7Art – pikturë83Mekatronikë;
8Asistent dentar84Mekatronikë (Robotikë)
9Asistent i fizioterapisë85Metal punues
10Asistent financiar86Minator
11Asistent administrativ87Punë muratori dhe të qeramikës
12Asistent hoteli88Ndërtim i lartë
13Asistent i kujdesit shëndetësor dhe social 89Ndërtim i ulët
14Asistent marketingu90Ndërtimtari
15Asistent i shërbimeve publike91Ndërtimtari (punëtor betoni)
16Asistent për sigurinë ushqimore dhe dietë92Nëpunës i administrimit të zyrës
17Asistent turizmi93Nëpunës për eksport-import
18Asistente infermiere e pediatrisë94Nëpunës financiar
19Ndihmës infermiere e përgjithshme 95Nëpunës i industrisë
20Asistent ligjor96Bojaxhi, punues i llaqeve
21Asistent për organizimin e ngjarjeve97Operator i makinave CNC
22Asistent i zyrës së informimit dhe agjencisë së turizmit98Operator i prodhimit
23Automekanik99Organizator i aktiviteteve shoqërore
24Banka, financa dhe sigurime100Pedagogji e muzikës së përgjithshme artistike
25Bashkëpunëtor i përgjithshëm i muzikës101Pediatri
26Bashkëpunëtor profesionist i infermierisë102Kultivimi i frutave dhe plugimi
27Punëtor betoni103Kultivimi i frutave dhe vreshtaria
28Bujqësi104Përpunimi i metaleve
29Makinat me kontrolli kompjuterik numerik105Përpunimi i drurit
30Dizajn i enterierit 106Përpunimi i mishit
31Dizajn grafik107Përpunimi i produkteve ushqimore
32Tekstil dhe dizajn i veshjeve108Përpunimi i qumështit
33Dizajn i metaleve 109Përpunimi i ushqimit dhe profesione të ngjashme
34Dizajn i softuerëve110Ngjyrosje
35Dizajn enterieri dhe teknologjia e drurit111Prodhimi i kulturave të përziera dhe kafshëve
36Profili i muzikës së përgjithshme112PTT
37Profili i instrumenteve113Pylltari
38Drejtues treni114Rrobaqepësi
39Elektronikë industriale115Saldues
40Elektronikë e amvisërisë 116Shërbime të TIK-ut
41Elektroteknika117Shitës me shumicë dhe pakicë
42Elektroteknika industriale118Shitje dhe Marketing
43Energjetikë119Transport mallrash dhe logjistika
44Farmaci120Teknik i Informatikës së Biznesit
45Fermer (përpunimi i produkteve bujqësore)121Teknik i Sistemeve të TI-së
46Financë dhe kontabilitet 122Teknik telekomunikacioni
47Fizioterapi 123Teknik i materialit ndërtimor
48Punëtor qeramike 124Teknik dentar
49Kuzhinier125Teknik i farmacisë
50Gatim dhe ëmbëlsira126Teknik i fizioterapisë
51Gjeodezi 127Teknik i Informatikës
52Gjeologji128Teknik i Informatikës së Biznesit
53Grafika e libër-lidhjes129Teknik i izolimit të ndërtesave
54Përgatitja grafike130Teknik i optikës
55Grafika e printimit131Teknik i Sistemeve të TI-së
56Hidroteknikë me infrastrukturë rrugore132Teknik telekomunikacioni
57Hortikultura133Teknik i trafikut rrugor
58Hoteleri dhe turizëm134Teknik i izolimit të ndërtesave
59Infermiere e pediatrisë135Teknik i arkitekturës
60Infermiere e përgjithshme136Teknik i gjeodezisë
61Informatikë137Teknologjia kimike
62Instalues elektrik 138Teknologjia dhe riciklimi
63Instalues i ngrohjes, klimatizimit, ujësjellësit dhe kanalizimit 139Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve
64Instrumentale140Teknologjia e përpunimit të qumështit
65Instrument – interpret artistik141Teknologjia e përpunimit të ushqimit
66Interpret muzikor142Tekstil/veshje
67Juridik-administratë dhe shërbime publike143Telekomunikacion
68Pastiçer144TIT (Teknologjia e informimit dhe telekomunikacioni)
69Ndërtime të thata145Trafiku Rrugor
70Kontabiliteti dhe taksat146Transporti rrugor
71Kultivues i kulturave të përziera dhe rritës i kafshëve147Tregti me pakicë dhe shumicë
72Kuzhinier148Udhëheqës i udhëtimeve dhe grupeve turistike
73Teknik i laboratorit të biologjisë149Veterinar
74Teknik i laboratorit të kimisë150Minator
75Teknik i laboratorit të mjekësisë151Zdrukthëtar i mureve
76Plugim dhe kultivim i perimeve