EU_H2-05
EsvetPro-450px-300x60

European Union Support

to Vocational Education and Training

Professional Requalification and Occupation

luxdev140x95

Cilj

Doprineti razvoju kvalitetnog, sveobuhvatnog i odgovornog obrazovnog sistema, u skladu sa najboljim međunarodnim praksama.

School_support-370x250-1.jpg

Podrška SOO školama

Podržavanje tri odabrane SOO škole pri njihovoj uopštenoj preobrazbi u savremene institucije sa najnovijim metodologijama podučavanja i učenja i tehnikama koje su relevantne za potražnju tržišta rada.

Technical_workshop_FI.jpg

Sistem za praćenje diplomiranih studenata

Projekat u okviru drugog rezultata je fokusiran na razvoj i implementaciju Sistema za praćenje diplomiranih studenata koji zainteresovanim stranama u stručnom obrazovanju i školama pruža dokaze o podacima o zapošljivosti i veštinama diplomiranih relevantnim za potrebe tržišta rada.

working-03_370x250.jpg

Priznavanje prethodnog učenja

Priznavanje prethodnog učenja (PPU) se odnosi na „proces evaluacije veština znanja ili širih kompetencija koje je pojedinac prethodno stekao kroz formalno, neformalno ili informalno učenje.

Ovo su neki od pokazatelja koji će se postići do kraja projekta

3

SOO škole su identifikovane i odabrane kao direktni korisnici projekta

80

%

prvo-upisanih učenika stručnog obrazovanja iz škola koje podržava projekat uspešno završavaju akademsku godinu

50

uspešno održanih časova praktične nastave predviđene nastavnim planom i programom u školama koje podržava projekat

70

%

poslodavaca je zadovoljno sa nivoom usklađenosti plana i programa strukovnih kurseva podržanih od strane projekta sa njihovim potrebama tržišta rada

3

dugoročna sporazuma o više namenskoj saradnji potpisana između TSOO institucija i institucija za rad i/ili obuke

36

sesija obuka je održano sa nastavnim osobljem podržanih stručnih škola

18

sesija obuka je održano sa rukovodećim osobljem podržanih stručnih škola

3

seta kvalifikacija je ažurirano, nadograđeno ili iznova razvijeno i primenjeno u podržanim stručnim školama
Ovo su neki od pokazatelja koji će se postići do kraja projekta

Razvijen je pravni okvir za studije praćenja

Obučeno je 200 specijalista za studije praćenja

Razvijena je onlajn Nacionalna platforma za studije praćenja

Ovo su neki od pokazatelja koji će se postići do kraja projekta

10

pružalaca PPU je akreditovano

30

Obučeno je 30 PPU praktičara

150

kandidata je upisano u PPU proces
5

PPU usluge se pružaju u 5 prioritetnih smerova na nacionalnom nivou

15

Postavljena je grupa od 15 procenitelja za PPU

3

Razvijeni/ažurirani su kvalifikacioni setovi u 3 prioritetna smera

Škole koje podržava ESVET PRO projekat

 

Bro Opština  Vrsta škole Ime škole Direktor Više informacija
1 Vučitr Tehnička Lutfi Musiqi Ibrahim Lahu Kliknite ovde
2 Lipljane Tehnička Adem Gllavica Skender Rudari Kliknite ovde
3 Kačanik Tehnička Feriz Guri / Vëllezërit Çaka Atdhe Neziri Kliknite ovde

Škole koje podržava KSV/020 Projekat

LuxDev takođe sprovodi projekat KSV/020 Podrška reformi stručnog obrazovanja na Kosovu, 2 faza.
U okviru ovog projekta podržane su sledeće škole:

Br Opština Vrsta škole Ime škole Direktor Više informacija
1 Priština Tehnička – CK Gjin Gazulli Blerim Gjoci Kliknite ovde
2 Priština Tehnička Shtjefën Gjeqovi Blerim Gervalla Kliknite ovde
3 Priština Trgovinska/Turistička 7 Shtatori Haki Dili n/a
4 Uroševac Zdravstvo Centar kompetencija Bashkim Hyseni Kliknite ovde
5 Uroševac Tehnička Pjetër Bogdani Isuf Qalaj Kliknite ovde
6 Gnjilane Tehnička Mehmet Isai Lumnije Tahiri Kliknite ovde
7 Peć Tehnička Shaban Spahija Arben Gjikolli Kliknite ovde
8 Prizren Ekonomska / Turistička Centar kompetencija Aliismet Cocaj Kliknite ovde
9 Prizren Tehnička 11 Marsi Xhelal Susuri Kliknite ovde
10 Suva Reka Tehnička Skender Luarasi Hamdi Bytyqi Kliknite ovde

Cilj ESVET PRO-a je da doprinese razvoju kvalitetnog, sveobuhvatnog, odgovornog sistema obrazovanja i obuke, u skladu sa najboljim međunarodnim praksama.

Kontakt

Telefon

+383 (0) 38 211 922
+383 (0) 38 200 20 151

Email

ksv801@luxdev.lu

Lokacija

Ul. Agim Ramadani, zgrada MONTI, 3ći sprat, kancelarija br. 307, 10000 Priština, Republika Kosovo

Kontaktirajte nas

    Najnovije novosti