Lajme
Plotëso pyetësorin dhe hyni në garë për të fituar njërin nga shpërblimet:
5 Laptopa
20 telefona të mençur
100 ora të mençura

Plotësimi i pyetësorit për “Studimet Gjurmuese” zgjat afërsisht 5-10 minuta.
Nëse keni diplomuar në ndonjërën nga shkollat e mesme profesionale në Kosovë në vitin 2021,
plotësoni pyetësorin në platformën për Studimet Gjurmuese “https://tsis.info” dhe futuni në garë për të
fituar njërin nga 125 shpërblimet. Fituesit do të përzgjidhen në mënyrë të rastësishme nga programe
kompjuterike.
Ky aktivitet organizohet në kuadër të projektit “ESVET PRO” për Studimet Gjurmuese, financuar nga
Bashkimi Evropian dhe bashkë-zbatuar nga LuxDev – Agjencia për Bashkëpunim Zhvillimor Luksemburg
dhe Ministria e Arsimit, me mbështetjen e Institutit EdGuard.
Linku për regjistrim në TSIS: https://tsis.info/